Belangrijk bij de ontwikkeling van een webapplicatie is dat uw organisatie duidelijk voor ogen heeft wat het doel ervan en wat de webapplicatie dient te kunnen. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van een webapplicatie zijn immers eindeloos. Daarnaast is de gebruikersvriendelijkheid van webapplicaties bepalend of een webapplicatie veelvuldig gebruikt gaat worden door de desbetreffende gebruikers.

Webapplicatie(s) integraties

Het is mogelijk om een webapplicatie te integreren met een ander communicatiesysteem. Hierbij kunt u denken aan websites, een andere webapplicatie of ERP-systemen zoals SAP, AFAS en Exact.. Hiermee wordt het mogelijk om efficiency voordelen te behalen en bedrijfsprocessen beter op elkaar te laten aansluiten. Dit is een veel toegepaste functionaliteit die we meermaals onderdeel laten zijn bij de ontwikkeling van de webapplicatie.

Doorontwikkeling m.b.t. webapplicaties

Daarnaast is het van belang rekening te houden met het feit dat webapplicaties nooit af zijn, wat inhoudt dat 90% van de webapplicaties doorontwikkeld worden. De doorontwikkeling vindt normaliter plaats met betrekking tot nieuwe features die ervoor zorgen dat de desbetreffende webapplicatie niet alleen nu, maar ook in de toekomst functioneert waarvoor deze bedoeld is. Dit is uiteraard afhankelijk van het type webapplicatie en de wensen en vereisten die u aan uw webapplicatie(s) stelt. Bij het bouwen van een webapplicatie gebruiken we o.a. JavaScript, CSS, Ajax, HTML etc. Bij het realiseren van webapplicaties maken we gebruik van een OTAP straat om te komen tot een stabiele omgeving voor uw webapplicatie(s).