Voordat ik bij DataVisual aan de slag ging, was ik werkzaam in een familiebedrijf in de transportbranche (trucks). Dit familiebedrijf is begonnen in de jaren ’90 met de verkoop en onderhoud van Volvo vrachtwagens. 
Na een lange periode gewerkt te hebben in dit familiebedrijf en in deze branche, heb ik de overstap gemaakt naar de IT branche bij DataVisual. Opvallend is dat er diverse overeenkomsten zijn, maar ook een aantal verschillen en met name op de wijze waarop er omgegaan wordt met de aansluiting van diverse bedrijfsprocessen (procesautomatisering).

Ontwikkeling transportbranche

Begin vorige eeuw werd een groot deel van onze goederen vervoerd per paard en wagen, per zomp of bakfiets. Nu 115 jaar later biedt de transportsector werkgelegenheid aan 700.000 mensen en heeft een toegevoegde waarde van 17 miljard voor de Nederlandse economie. Ook op het vlak van ICT hebben de ontwikkelingen in deze branche niet stil gestaan. Vrachtwagens worden bijvoorbeeld op afstand voorzien van nieuwe software en de status van het onderhoud wordt uitgelezen. Denk hierbij aan de mogelijkheden van big data, waarbij wordt bepaald in welke versnelling de chauffeur de berg op rijdt.

Qua snelheid gaat het er wat betreft de ontwikkelingen in de ICT branche iets anders aan toe. De snelheid waarmee de softwareontwikkeling (met name webapplicatieontwikkeling) is veranderd heeft (gelukkig) geen 115 jaar geduurd. Om deze snelheid bij te blijven benen wordt vaak ontwikkeld volgens een bepaalde methodiek. Binnen DataVisual wordt er gebruik gemaakt van de Agile methodiek. Afhankelijk van het softwareontwikkelingstraject worden er doorgaans diverse meetings georganiseerd met als doel te komen tot de juiste aansluiting van de software bij de bedrijfsprocessen. U zit bijvoorbeeld iedere 2 weken bij elkaar, waarbij er bepaald wordt wat er gebouwd gaat worden. Vervolgens krijgt u na elke 2 weken deel opleveringen zodat u het product met elkaar ziet groeien. Gedurende het proces stuurt u daar waar nodig bij of vinden er aanpassingen plaats.

Veelal gaat alles nog handmatig, middels veel papierwerk of allerlei exceloverzichten

Ik zie duidelijke verschillende in de twee branches. Stelt u zich eens voor dat er voor de levering van een vrachtwagen ook de Agile methodiek toegepast zou worden. Iedere 2 weken dient er vervolgens naar Zweden gereden te worden en dient er bekeken worden hoever het staat met “uw” truck. Verzoeken en aanpassingen worden vervolgens doorgevoerd gedurende het productieproces. Denk hierbij aan een speciale kleur gordels voor chauffeurs, de grootte van cabine, het aantal dakramen. Noem maar op. Onmogelijk uiteraard, maar in softwareland heel gebruikelijk.

Kortom grote verschillen in de wijze qua ontwikkelmethodiek en productie. Daar komt bij dat op softwarevlak regelmatig wordt bezuinigd terwijl dit de snelste en grootste stimulans van uw processen kunnen zijn. Veelal gaat alles nog handmatig, middels veel papierwerk of allerlei Excel overzichten. Werkt dit effectief? Nee, helaas niet. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van softwareontwikkeling voor de transportbranche? Ik denk graag vanuit mijn achtergrond met u mee!