Wenst u beter in kaart te hebben hoe uw ICT omgeving presteert aan de hand van uw vereisten en wensen? En wilt u geholpen worden met het verbeteren van de kwaliteit van uw ICT diensten? DataVisual kan u hierbij ondersteunen door samen met u op een tactische/ strategische wijze na te denken over de juiste meetpunten (KPI’s). Vanuit dit vertrekpunt wordt gekeken hoe we dit zo optimaal mogelijk kunnen inrichten met daarbij duidelijk op elkaar afgestemde afspraken tussen u en DataVisual.

Het Service Management van DataVisual kan u de nodige uitkomsten bieden en continuïteit op uw dienstverlening garanderen, indien wenselijk in contractvorm voor een optimale borging. DataVisual werkt continue aan verbetering van kwaliteit en kan in samenwerking met u bepaalde processen binnen ITIL V3 of andere normenkaders specifiek voor u inrichten. Om de toenemende complexiteit en veranderingen in goede banen te leiden kan ITlL ondersteunen om het beheer te stroomlijnen. Daarnaast wordt DataVisual regelmatig ge-audit op basis van o.a. ISO 27001 en ISO 27002 normenkaders, waarbij verbetering op het bedrijfsproces continue onze aandacht heeft om voor u een volwaardige ICT dienstverlener te kunnen blijven voor lange termijn.

Het Service Management van DataVisual is daarbij prima in staat om een brug te slaan van technische gedetailleerde informatie naar een wat minder technisch en makkelijker te begrijpen niveau voor u als klant van onze diensten. Op deze manier kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden.
Onderlinge afspraken kunnen vastgelegd worden in een heldere overeenkomsten structuur die op een flexibele wijze ingezet kan worden. Alle kwaliteitsaspecten van de dienstverlening kunnen binnen deze structuur geborgd worden in een specifieke Service Level Agreement (SLA). In een SLA worden afspraken vastgelegd over het niveau van de gewenste dienstverlening. Dit niveau wordt voor u meetbaar gemaakt door middel van aansluitende rapportages, om de dienstverlening continu aan verbetering te onderwerpen met meetbare informatie (Service Level Management).

De voordelen van een overeenkomst zijn:

  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden inzichtelijk gemaakt en zijn afgebakend;
  • Er worden duidelijke meetbare doelstellingen gedefinieerd en vastgelegd;
  • Er is sprake van beter inzicht en betere beheersing van de verwachtingen van de dienstverlening;
  • De kwaliteit van de dienstverlening bevordert hiermee, doordat er heldere afspraken zijn gemaakt;
  • Er is een fundament aanwezig om het budgetteringsproces te verbeteren en ICT-kosten beter inzichtelijk te maken;
  • Het eenvoudiger tot stand komen van analyses en optimalisatie van de dienstverlening, organisatie en processen.

Bent u op zoek naar een partner die naast de geboden dienstverlening met u mee denkt op strategisch en beheersniveau? Neem vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 0547-380777.