Bent u van plan uw bedrijfsprocessen, of delen daarvan (doelgerichter) te gaan automatiseren en u bent op op zoek naar een passende software hiervoor? Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Kiest u voor standaard- of maatwerk software..

Over beide varianten zijn terechte en onterechte (voor)oordelen. Standaardsoftware is in beginsel goedkoper, echter dient u uw bedrijfsprocessen aan te passen aan de standaard in de software. Maatwerk daarentegen zou 100% uw processen kunnen ondersteunen, echter kan dit oplopen in de kosten. Kloppen deze vooroordelen eigenlijk wel? Tijd voor een analyse..

Ik kies voor standaard software!

Veel mensen hebben het idee dat standaard software een aantal voordelen heeft. Het zou goedkoper zijn in aanschaf, beter doorontwikkeld zijn en in onderhoud goedkoper. De leverancier van de software heeft veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en het is al in gebruik bij meerdere klanten, waardoor de kans op fouten minimaal is. Tevens heeft de leverancier er belang bij om de software te blijven vernieuwen en te optimaliseren. Op deze manier kan de leverancier bestaande klanten tevreden houden en interessant blijven voor nieuwe klanten.

Bovenstaande argumenten kloppen in grote lijnen wel. Echter wat vaak wordt vergeten is dat standaard software zelden precies de functionaliteit biedt waar je om vraagt. Hierdoor moeten er vaak consessies gedaan worden met betrekking tot het automatiseren van bepaalde processen (proces automatisering). Direct of indirect zorgen deze consessies vaak voor inefficiëntie of meer fouten.

Ik kies voor maatwerk software!

Anderen kiezen resoluut voor maatwerk software. De meest gehoorde reden is dat men geen standaard software kan vinden die zijn/haar bedrijfsprocessen volledig ondersteunen of zijn juist veel te complex en uitgebreid. Met maatwerk software is men volledig “in control” als het gaat om de functionaliteit, de opbouw maar ook bijvoorbeeld de user interface (de schermen) van de applicatie. Zo kunnen de rapportages exact worden afgestemd op de behoefte van de verschillende gebruikers door de softwareontwikkeling. Voor sommige organisaties is maatwerk zelfs stukken goedkoper, omdat vergelijkbare standaardsystemen een (voor hen) ongunstig rekenmodel hanteren. Bijvoorbeeld per gebruiker, per project of per werknemer.

Ook deze argumenten kloppen in grote lijnen maar er kan ook veel fout gaan bij het ontwikkelen van maatwerk software. Met name wanneer de bouwer en de klant de klassieke ‘waterval’ aanpak hanteren in plaats van de meer flexibelere ‘agile’ aanpak. Tevens vergt het bouwen van maatwerk beduidend meer capaciteit van de klant.

De hamvraag die vooraf gesteld moet worden

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden voordat er naar standaard software of maatwerk gekeken wordt is: wilt u de software afstemmen op uw processen of bent u bereid uw processen aan te passen aan de software. De vraag die daar onder ligt is uiteraard: hoe belangrijk zijn de processen waar u eventueel consessies op moet doen? Leveren deze veel op qua efficiëntie, onderscheidend vermogen of wellicht de klanttevredenheid?

Trend: hybride variant komt steeds vaker voor

Het komt steeds vaker voor dat organisaties kiezen voor een combinatie van standaard software en een gedeelte maatwerk software. Vooral wanneer de standaard software functionaliteit biedt voor het grootste deel van de processen. Alleen de specifieke bedrijfsprocessen die niet door de standaard software worden ondersteund, worden vervolgens door een stuk maatwerk software ondervangen. Veel leveranciers van standaard software juichen deze trend zelfs toe en bieden diverse koppelingsmogelijkheden om data uit te wisselen van en naar andere systemen. Zo ontstaan er rondom grotere software pakketten ook diverse gespecialiseerde (maatwerk)applicaties. Deze (web)applicaties versterken de positie van de leverancier en bieden de klant uiteindelijk exact wat hij wil. Een gunstige ontwikkeling voor alle partijen!