OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Een OTAP straat biedt de oplossing op het moment een software applicatie niet meer toereikend is om op één server te draaien, vanwege de impact die het met zich mee brengt om een applicatie draaiende te houden. Dit gebeurt wanneer steeds meer gebruikers met de applicatie werken en er sprake is van doorontwikkeling op de software.

Voordelen OTAP

Het grote voordeel van een OTAP straat is dat er een gecontroleerd release proces gehanteerd kan worden. Dit zorgt voor een minimale downtime op het gebied van foutief geprogrammeerde software. De klant wordt met een OTAP straat ook nihil geconfronteerd met een niet-werkende applicatie. De feedback uit releases (nieuwe bugs) kunnen vervolgens met OTAP per release geregistreerd en gemanaged worden.

Werkwijze OTAP

DataVisual heeft inmiddels diverse trajecten ingericht waarbij een OTAP straat onderdeel uitmaakt van de ontwikkelde software. Dit kan zowel software zijn die extern is ontwikkeld als de softwareontwikkeling vanuit DataVisual. De werkwijze waarop een OTAP straat wordt ingericht is afhankelijk van de status van de software. Soms moet er gewoonweg snel gereleased worden om de functionaliteit van de applicatie te kunnen waarborgen. Hiervoor zal een andere werkwijze worden gehanteerd dan wanneer er een OTAP straat wordt begonnen met een schone lei.

Fases OTAP

Zoals eerder aangegeven staat OTAP voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Bij de eerste fase van de OTAP gaan de programmeurs aan de slag met het programmeren en testen op een ontwikkelserver of de code doet hierbij zijn werk. Vervolgens wordt er bij de tweede fase van de OTAP een test release gerealiseerd op de testserver. Hierbij gaan de programmeurs alle wijzigingen testen m.b.t. het functioneren. Ook de klant of eindgebruiker kan hierbij worden ingeschakeld. Als deze fase voltooid is en naar tevredenheid is verricht, vindt de derde fase van de OTAP plaats, waarin de releases worden overgezet naar de acceptatiefase. De acceptatieomgeving van OTAP is gelijk aan de productieomgeving, echter hier mogen nog zaken uitvallen. Als dit het geval is wordt de pre-release direct afgekeurd en gaat het weer terug naar de voorgaande fases. De daadwerkelijke omgeving waar de software haar werk doet vindt volgens in de laatste fase van de OTAP plaats, de productieomgeving. Hier worden nooit rechtstreeks wijzigingen in doorgevoerd, behalve wanneer er gereleased wordt. Op deze manier blijft de productie zo goed mogelijk beschermd tegen menselijke fouten.

Wilt u meer weten over OTAP en/of bent u op zoek naar een ICT-partner die hierin kan voorzien? Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0547-380777 of vul het contactformulier in.