Herald Oude Hendrikman, directie bij Munsterhuis deelt zijn ervaringen over de dienstverlening vanuit DataVisual.

Munsterhuis Autobedrijven is al meer dan 50 jaar actief in Oost-Nederland en voert meerdere dealerschappen in meerdere vestigingen. Door de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit krijgt automatisering een nog belangrijkere positie in de dagelijkse processen, waarbij actualiteit en stabiliteit van de hard- en software steeds belangrijker wordt. Bijna elke medewerker maakt dagelijks gebruik van computers en de afhankelijkheid van IT binnen de automotive wordt hierdoor steeds groter.

Onze samenwerking met Datavisual is ontstaan uit de behoefte aan incidentele maar vooral kwalitatieve ondersteuning van onze systeembeheerder, zonder dat daarbij direct ingewikkelde samenwerkingsvormen of abonnementen voor afgesloten dienden te worden. Deze samenwerking is inmiddels uitgegroeid tot continue ondersteuning bij ons netwerkbeheer en het vernieuwen van onze hardware structuur.

Dit komt vooral door de “no-nonsense” mentaliteit van Datavisual. Onze wensen worden doorlopend besproken en geïnventariseerd en waar nodig worden veranderingen doorgevoerd. Hierdoor krijgen we altijd een advies op maat en wordt er ook gekeken naar de prijs/ kwaliteit verhoudingen van de aangeboden oplossingen. Naast het prettige persoonlijke contact en de vakkundige medewerkers is het voor Munsterhuis belangrijk een samenwerking aan te gaan voor de lange termijn met een betrouwbare business partner. Deze hebben we gevonden in DataVisual en kunnen we elkaar nu en in de toekomst van dienst zijn en blijven op het gebied van IT en mobiliteit.