Veel organisaties hebben nog te weinig inzicht in de cloud diensten die ze afnemen. Laat staan dat er vervolgens een goede beoordeling kan plaatsvinden of er een nette prijs betaald wordt tegen de kwaliteit die geleverd wordt.

Het op een juiste wijze vastleggen, bewaken, rapporteren en bijsturen van uw (maatwerk) dienstverlening kan hierbij helpen.

Het spreken van dezelfde taal: wel zo prettig!

Werken in de cloud heeft vele voordelen, maar kan ook verwarring zaaien door vele en soms moeilijke termen binnen de ICT branche voor diverse cloud oplossingen. Alle vakjargon binnen de ICT sector maakt het er lang niet altijd duidelijker op. Om inzicht te verkrijgen in de cloud diensten die worden afgenomen is het van belang om dezelfde taal te spreken. Vooraf gedefinieerde diensten is het begin om dit te voorkomen. Cloud Computing is bijvoorbeeld zo`n term. We lezen er veel over, maar wat betekent het precies? Cloud Computing is een moderne verzamelnaam van een mogelijkheid binnen de techniek om op afstand te kunnen werken dat in een nieuw modern jasje gestopt. Het betekent niets meer dan het werken over het internet wat vroeger nog op de pc zelf gebeurde. Natuurlijk zijn er verschillende vormen van cloud oplossingen zoals bijvoorbeeld IaaS, PaaS en SaaS waarbinnen waar diensten gezamenlijk (shared) aangeboden worden om een aantrekkelijkere prijs te behalen.

Hoe beoordeeld u bepaalde diensten?

Diensten worden veelal bepaald op basis van de impact binnen het bedrijfsproces. Echter wat neemt u precies af, wanneer bent u tevreden over een dienst en op welke wijze bepaald u het omkantelpunt van tevredenheid? Is dat op basis van gevoel en meningen van gebruikers of is dit op basis van vooraf bepaalde kritische succesfactoren en de indicatoren die daarbij onderhevig zijn? Veelal worden bij MKB-organisaties keuzes gemaakt op basis van de eerste beredenatie. Echter hoe groter de impact en de bedrijfsomvang of hoeveeheid data, hoe eerder er gekozen wordt voor de laatste beredenatie. Dit wordt veelal vormgegeven in een SLA (Service Level Agreement) aangevuld met een DAP (Dossier afspraken en procedures). Met een klein beetje extra energie kan op dit gebied veel winst behaald worden en kunnen grijze gebieden in de onderlinge samenwerking zo klein mogelijk worden gemaakt.

Gedocumenteerde afspraken bieden daarnaast gesprekstof om na te denken over strategische keuzes op ICT-vlak naar gelang bedrijfsprocessen in de organisatie zijn vorm gegeven en de wijze waarop de interne- en externe communicatie verloopt. Het documenteren van de dienstverlening biedt daardoor niet alleen duidelijkheid over de wijze waarop de dienstverlening is ingericht en functioneert, maar biedt ook belangrijke stuurinformatie op welke wijze het toekomstige ICT-beleid kan worden ingericht. Dit maakt mijn werk enorm boeiend, immers geen enkele organisatie waar we voor werken is hetzelfde. Wél de wijze waarop we diensten inzichtelijk en transparant kunnen maken.