De GDPR is een nieuwe wetgeving voor privacyrechten, -beveiliging en compliance en is de laatste tijd een veelvoorkomende term. GDPR staat voor General Data Protection Regulation (GDPR) en geldt voor de Europese Unie.

Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese privacyregeling van kracht, de General Data Grotection Regulation (GDPR).

In Nederland heet deze wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . De AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De GDPR geldt voor alle bedrijven ongeacht omvang of branche.

Bovendien krijgen de Europese autoriteiten persoonsgegevens meer mogelijkheden tot het opleggen van forse boetes. Dit alles maakt dat iedere organisatie zich moet voorbereiden op de inwerkingtreding, de zorg voor privacy is geen vrijblijvende aangelegenheid. Organisaties ontkomen er niet aan een beleid op te stellen en hun eigen processen en beveiligingsmaatregelen onder de loep te moeten nemen en deze waar nodig op te stellen, uit te breiden en te versterken.

Is jouw oragniatie er kaar voor?

De GDPR vraagt de nodige voorbereiding van je organisatie. Hoever ben je met je organisatie als het gaat om GDPR? DataVisual helpt je graag met de juiste aanpak om de beveiliging, systemen en processen binnen je organisatie GDPR compliant in te richten.

DataVisual kan helpen je compliant te worden en te blijven!

Dit kunnen we doen door onder andere:

  • Samen met je een intake te doen en de noodzakelijke stappen te bepalen;
  • Awarness trainingen aan je medewerkers te geven;
  • Een security en privacy beleid op te stellen;
  • Verwerkersovereenkomsten op te stellen;
  • Processen en procedures op te stellen;
  • Security scans periodiek uit te voeren;
  • Verwerkersregister in te richten;
  • Plan op stellen om in controle te blijven.

Wil je meer informatie over onze ondersteuning om GDPR ready te worden? Wij helpen je graag!

Neem contact op met onze Project Manager Matthijs Hutten, m.hutten@datavisual.nl of onze juriste Sharon Franke, s.franke@conseiller.nu.