Docker is in 2013 gelanceerd open source containersoftware. Interessant detail is dat Docker binnen 2 jaar na lancering is opgepakt en ondersteund door bedrijven als Amazon, Google en Microsoft. 

Op Linux systemen, maar ook op Mac OSX en Windows. Dit geeft aan dat Docker een topproduct is!

Wat is Docker nu eigenlijk en wat kun je ermee?

Met Docker wordt een applicatie in een container verpakt. Deze nieuwe wijze van virtualisatie zorgt voor onafhankelijkheid van servers of softwareversies. Een applicatie draait in een separate omgeving – de container – en niet meer rechtstreeks op het besturingssysteem. Het installeren van applicaties met Docker voelt als het downloaden van een applicatie uit de App Store voor een smartphone of tablet. Makkelijk en snel!

Docker containers maken gezamenlijk gebruik van één operating systeem, maar beschikken afzonderlijk over eigen resources. Dit in tegenstelling tot een virtuele machine (VM) die een eigen OS heeft en individueel moet worden geïnstalleerd. In het geval dat de prestaties van een applicatie binnen een Docker container beïnvloed raken door toename van gelijktijdige gebruikers, worden er automatisch extra containers ingeschakeld. Na de gebruikspiek worden deze automatisch weer uitgeschakeld.

Het draaien van meerdere MySQL versies vraagt veel geheugen en rekenkracht van systemen. Dankzij Docker kun je verschillende MySQL versies onderbrengen in individuele containers zonder de gebruikelijke overhead of complexiteit. Door Docker standaardisatie configureer je een container éénmalig en kun je deze steeds opnieuw gebruiken.

Docker voor software ontwikkelaars

Docker zorgt ervoor dat ontwikkelaars zich kunnen focussen op wat werkelijk belangrijk is: het bouwen van software. Ontwikkelaars die Docker gebruiken hoeven geen databases te installeren en te configureren of zich zorgen te maken over vervelende versieverschillen. Met Docker maken ze éénmalig een container aan waar meerdere omgevingen op hetzelfde OS en bestaande software lagen draaien.

Naast aanzienlijke voordelen op efficiëntie (betere hardwareconfiguratie), effectiviteit (kunnen doen wat nodig is) en beveiliging (werken met beheersbare microservices) zijn Docker containers aanzienlijk sneller en gedragen de containers zich lokaal hetzelfde als op servers. Wanneer jouw organisatie gebruik maakt van de Atlassian software tools dan kun je het development proces grotendeels automatiseren. Lees hier meer over het Continuous Delivery proces.

 De voordelen op een rijtje:

  • Applicaties gaan sneller, doordat je vanuit een OS werkt en daarom minder verwerkingstijd en rekenkracht nodig hebt;
  • Flexibel, efficiënt en schaalbaar;
  • Efficient doordat hardware beter wordt benut en minder ballast aan het Operating System;
  • Inrichting gaat veel sneller;
  • Schaalbaar over verschillende platformen (eigen servers, Amazon, etc.);
  • Containers zijn gelijk op ieder platform;
  • Geen overhead van standaard Operating System;
  • Containers starten in enkele seconden.