Overal en altijd kunnen werken wanneer het u uitkomt is steeds meer vanzelfsprekend. Echter de productiviteit van de gebruiker is niet alleen afhankelijk van de toegankelijkheid, ook factoren als het gebruikersgemak en functionaliteiten die de software biedt zijn hierbij van belang. Met behulp van applicatie ontwikkeling kijken we samen met u hoe toepassingen logischer en doelgerichter in de organisatie ingericht kunnen worden, zodat de software binnen uw organisatie het werk voor u gemakkelijker maakt.

Tooling voor externe doelgroepen

Daarnaast wordt applicatie ontwikkeling steeds vaker ingezet om externe doelgroepen zoals klanten te faciliteren. Denk hierbij aan mobiele applicaties die beschikbaar worden gesteld op iPhone, iPad en Android platformen. Ook een combinatie van web gebaseerde en mobiele applicaties zijn mogelijk. De mogelijkheden van applicatie ontwikkeling zijn divers. Hierbij kunt u denken aan een complexe logistieke applicatie tot een leveranciersplatform vanuit één backoffice met één centrale voorraad.

Méér dan alleen technische logica..

Applicatie ontwikkeling is méér dan de technische logica. Naast het feit dat de applicatie op de juiste wijze getest dient te worden voordat deze in productie gaat, gaat het erom dat er op de juiste momenten ook terug gekeken wordt naar het beoogde doel. In hoeverre is deze behaald en toereikend voor de toekomst? Het in stand houden van de kwaliteit tijdens de gehele levenscyclus van het systeem maakt hierbij een belangrijk onderdeel van uit. Door de eindeloze mogelijkheden met add-on modules zijn wij daarnaast in staat om de ontwikkelde applicatie uit te breiden en specifiek in te spelen op de wensen en vereisten die gedurende de tijd ontstaan. Daarbij heeft u de mogelijkheid om de applicatie te koppelen aan uw bestaande software, zodat er optimaler gebruik gemaakt kan worden van de data binnen uw organisatie. Tevens zijn er door middel van applicatie ontwikkeling diverse mogelijkheden om informatie te ontsluiten naar smartphones en tablets.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van applicatie ontwikkeling? Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0547-380777.