Virtualisatie

Virtualisatie: De tooling voor een flexibele netwerkomgeving.

Virtualisatie: Vereenvoudigd probleemoplossingen.

Virtualisatie wordt als tooling ingezet om uw netwerkomgeving flexibeler in te richten. Middels virtualisatie worden de virtuele machines door fysiek van elkaar gescheiden, waarbij de virtualisatielaag de communicatie tussen de hardware en software verzorgt. U wordt hierdoor in de mogelijkheid gesteld om meerdere virtuele servers te installeren op één fysiek hardware platform.

Mogelijkheden virtualisatie

Virtualisatie stelt u in staat om, in het geval van een fysieke of softwarematige storing, op een snelle en efficiënte wijze uw omgeving te herstellen. In het geval er sprake is van een hardwarematig defect, kan de hardware vervangen worden en zal de virtualisatie laag de juiste instellingen toewijzen aan uw software platform.

Meerdere platformen

Indien u hoge eisen stelt aan uw ICT omgeving dan heeft u middels virtualisatie de mogelijkheid om meerdere fysieke hardware platformen virtueel met elkaar te laten communiceren. In het geval van uitval van een fysiek hardware platform, zal het redundant uitgevoerde hardware platform de desbetreffende service direct overnemen van het defecte platform.

In uw voordeel

Middels virtualisatie kan het aantal fysieke servers worden geminimaliseerd en kunnen er kosten worden bespaard op o.a. onderhoud en beheer en stroomvoorzieningen. Ook hoeft u niet uw gehele OS (Operating System) opnieuw op te bouwen.

Virtualisatie: de voordelen

Het gebruik maken van virtualisatie heeft diverse voordelen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Meerdere fysieke hardware platformen virtueel laten communiceren.
  • Op een snelle en efficiënte wijze uw omgeving herstellen.

Meer weten over Virtualisatie?