De term “Agile” hoor je steeds vaker bij de aanpak van software ontwikkel projecten, zoals SaaS oplossingen. De Agile aanpak schept een mogelijkheid om de verkregen inzichten  tijdens het project te integreren in de projectontwikkeling. 

Wat voor gevolgen heeft dit voor het eindresultaat?

Ik ben geen grote fan van project management methodieken. Door deze op de letter te volgen word je in een keurslijf gestopt waarbij de aanpak en het schema van het project hierdoor belangrijker zijn dan de klanttevredenheid en het eindresultaat. Met name bij de ontwikkeling van grote software systemen zijn er vele voorbeelden te benoemen in het werkveld die op papier perfect functioneerden maar in de praktijk de acceptatie missen van de gebruiker. Daar komt bij dat veel van deze voorbeelden zelfs onvoldoende een oplossing bieden voor het probleem waarvoor het systeem juist bedacht is. Echter kunnen deze projecten keurig binnen de tijd en het budget afgerond worden, mits de juiste aanpak gekozen wordt. In de praktijk ondergaan deze projecten vaak de 6 “big-project” fasen, cynisch gedefineerd als volgt:

1. Enthousiasme
2. Verwarring
3. Paniek en chaos
4. Zoek de schuldige
5. Geef de onschuldigen op kop
6. Beloon de niet betrokkenen

Motivatie & mogelijkheden

Persoonlijk haal ik mijn motivatie uit fase 1, fase 2 t/m 6 wil ik het liefst voorkomen of zo snel mogelijk afronden. Hoe werkt dit in de praktijk? De Agile aanpak biedt hiervoor de mogelijkheden. In plaats van het complete project te definiëren, plannen, ontwikkelen en opleveren (volgens de traditionele methodieken) kiezen we ervoor werkende producten op te leveren in korte iteraties van 2 tot 3 weken.

In een ideale situatie kan de opdrachtgever de software direct inzetten binnen de organisatie en er vervolgens direct voordeel mee behalen. Hierdoor ontstaat er acceptatie op de werkvloer en wordt de software meteen functioneel op de proef gesteld middels de OTAP omgeving. Mocht blijken dat de bedachte oplossing toch niet aan de wensen voldoet, dan is er nog veel mogelijk om dit te veranderen. Door de korte tijd van de iteratie kunnen we schuiven met de prioriteiten, waarbij de verkregen inzichten verwerkt kunnen worden in het project.

Opdrachtgever onderdeel van projectteam

Is de Agile aanpak de heilige graal om (maatwerk)software te ontwikkelen? Nee, absoluut niet. Er zijn voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Onder andere dient de opdrachtgever onderdeel te zijn van het projectteam en daarbij een zeer actieve rol te kunnen en willen vervullen. Daarnaast dient de mogelijkheid er zijn om het project klein te kunnen beginnen, zodat de voortgang bepaald kan worden op basis van het opleverde product. Bij software trajecten waarbij het eindresultaat van te voren 100% duidelijk is, vaak kleine eenvoudige projecten, kan een traditionele aanpak uitstekend werken. Is dit niet het geval en is de opdrachtgever klaar voor de Agile aanpak, dan worden op basis van de Agile aanpak veruit de beste resultaten mee behaald en is de acceptatie en klanttevredenheid absoluut het hoogst.